Ecobeauty Skincare Rotterdam

specialist in natuurlijke & duurzame (hoofd)huidverbetering


Privacybeleid Ecobeauty Skincare Rotterdam

Ecobeauty is zich ervan bewust dat u vertrouwen in haar stelt.

Ecobeauty respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site, en alle bezoekers in de praktijk, en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie welke u 

haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Op deze pagina laat zij u weten welke gegevens zij verzamelt, waarom zij deze gegevens verzamelt en hoe zij hiermee uw gebruikservaring verbetert. 

Zo begrijpt u precies hoe zij werkt. Dit privacybeleid is van toepassing op de website, de webshop en de diensten in de praktijk van Ecobeauty Skincare Rotterdam. Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met het privacy- en cookiebeleid. Uw gegevens zullen niet doorgegeven worden aan derde partijen, tenzij Ecobeauty daar wettelijk toe verplicht is.

Ecobeauty verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).


OVER ECOBEAUTY SKINCARE ROTTERDAM

www.mooizuiver.com is de website van Ecobeauty Skincare Rotterdam en wordt beheerd door Monique Briggeman.

www.thenaturalbeauty.nl is de webshop van Ecobeauty Skincare Rotterdam en wordt beheerd door Monique Briggeman.

Haar gegevens zijn:

Ecobeauty Skincare Rotterdam

Bergselaan 287a

3038 CE Rotterdam


WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

Ecobeauty is open en eerlijk over de gegevens die zij van u verzamelt en waarom zij deze verzamelt. Zij wisselt uw gegevens alleen met derde partijen uit als dit noodzakelijk is.

Als u zich heeft aangemeld voor een van de aangeboden diensten zoals: de nieuwsbrief, het contactformulier heeft ingevuld of een bestelling hebt geplaatst, zal u gevraagd worden uw gegevens in te vullen. Ecobeauty verwerkt alleen de gegevens die u zelf verstrekt. 

De volgende persoonsgegevens kan Ecobeauty van u verwerken:

  • Naam
  • E-mail adres
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Medische gegevens welke noodzakelijk zijn voor de behandeling
  • Geboortedatum
  • Intake formulier, gegevens over je gezondheid, huidaandoeningen/ziekte en de persoonlijke verzorging die je gebruikt.


DOELEINDEN GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief.
  • Te communiceren via telefoon, e-mail en WhatsApp.
  • Om je producten te kunnen leveren en hierover te informeren.


COOKIES

Ecobeauty gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of telefoon. De cookies die Ecobeauty gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Ecobeauty hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen in uw browser verwijderen.


LINKS

op onze website zult u links naar externe websites aantreffen. Door op de link te klikken gaat u naar een website buiten www.mooizuiver.com. Deze verklaring is niet van toepassing op websites buiten www.mooiziver.com. Lees voor gebruik van de desbetreffende link/website de privacyverklaring van deze website.


MINDERJARIGEN

Als u 16 jaar of jonger bent kunt u uitsluitend onder toezicht van uw ouders, of wettelijke vertegenwoordigers, persoonsgegevens doorgeven via de website of webshop van Ecobeauty Skincare Rotterdam.


BEWAARTERMIJN

Ecobeauty bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Dat wil zeggen dat zij de gegevens bewaart zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Ecobeauty hanteert een bewaartermijn van 5 jaar voor persoonsgegevens.


RECHTEN

U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken. Hierna zal Ecobeauty uw gegevens niet meer verwerken.

U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens Ecobeauty van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u Ecobeauty schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heeft u  recht op het wissen van uw persoonsgegevens. Ecobeauty reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. U kunt uw verzoek aan Ecobeauty emailen: [email protected]


WIJZIGINGEN

Ecobeauty behoudt te allen tijde het recht het privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.


BEVEILIGING

Ecobeauty neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via i[email protected]